Moje filozofie

Cesta do vědomí není předražená masáž zad. Je příležitostí k zásadní životní změně, k prožívání větší radosti a realizaci vaší jedinečné esence.

„Pokaždé, když si uvědomíme, že sníme, máme možnost se kdykoliv probudit.“

Poselství z mého snu

Vývoj lidské spirituality

V dřívějších dobách lidé naší kultury žili více ve spojení se svým duchem. Nedokázali však skrze tento „snový“ život vnímat materiální svět v takové podobě, jak ho známe dnes. Pochopitelně si neplánovali marketingové strategie, neplnili osobní diáře, nejezdili na akční týdny do Lidlu ani neusilovali o vysokoškolské diplomy, které jim zajistí místo na zemi.

 

Naši předkové žili magicky, s plnou přítomností v souladu s přírodními rytmy, její mystikou a počasím.

 

Obživu si zajistili z toho, co sami vypěstovali, vyměnili nebo vyrobili. Přitom využívali komunikaci s božstvy a duchy, aby jejich úrodu nepřekazily mohutné deště nebo krupobití. Mužové se věnovali řemeslu a také lovu, ženy přadly a vařily. Přitom si povídali a vyměňovali své cenné životní zkušenosti.

 

Země i nebesa byla obývána bohy, duchy, démony i ďábly.

 

Za ploty v lesích čekaly dlouhé hodiny báby kořenářky, aby potkaly skřítky a strážkyni lesa, paní Holle, která se s nimi podělila o moudrost při použití bylin, uzdravení a rituálů. Během slavností slunovratů, rovnodenností a máje se lidé společně veselili a oddávali se extatickým tancům, zpěvům a milostným hrám.

 

Toho si všimla značně rozhořčená církev, která Boha využila jako silný nástroj manipulace davu.

 

Soběstačnost lidí jim nevyhovovala a promlouvání s přírodními božstvy a zaříkávací formule jim naháněly hrůzu. Všechno co nebylo spjaté s jedinou vírou bylo rouhání a hanebné modlářství. Násilnými zákazy, pálení, knih a inkvizičními procesy proti čarodějnictví se masivně vytrácela lidová moudrost, která do té doby ovlivňovala všechny oblasti všedního života.

 

Bůh se nyní stává spravedlivým soudcem a rozhoduje, zda své děti pošle za odměnu do nebeského ráje nebo navěky trpět do horoucích pekel. Někdo si jeho lásku zaslouží, někteří ne. Láska, která žádá své přísné podmínky, odříkání a své vybrané zprostředkovatele. Na sexualitu je pohlíženo jako na něco podřadného a nečistého.

 

Na svět spadla temnota – epidemie moru a syfilis.

 

Renesanční doba přinesla průlom ve změně perspektivy kosmické i mikrokosmické. Začaly se objevovat přesnější představy o postavení a pohybu vesmírných planet. Člověk se učil zaměřovat své vědomí i praktickým způsobem. Éra moderní vědy a techniky přinesla nebývalý boom přesnějších poznatků o světě, ve kterém žijeme dnes.

 

Ti co byli stále ještě vnímaví k energiím dostali blázinec na počkání.

 

Porody přestávaly být výhradní záležitostí domácích rituálů moudrých porodních bab. Postupně se staly doslova lékařským výkonem – nejprve pod taktovkou faráře, později doktora.

 

Materiální blahobyt se stával životní normou běžných lidí – a vysněný ráj na zemi mohl nastat, kdyby se neprojevila další stinná stránka „civilizačního procesu“: dvě strašlivé světové války, nesvobodné totalitní režimy a ekologická krize.

 

Na společnost doléhala stále větší dezorientace a absence smyslu života. Vyvstávala na povrch absurdita každodenní existence, odpojení mysli od srdce a ztráta božského. Takovou konstelaci jsme dostali do vínku my všichni, kteří žijeme dnes.

„Jsme odtrhnutí od sebe, jeden od druhého, od přírody, od vesmíru.

Jako společnost jsme ztratili skutečnou spiritualitu.“

Stanislav Grof

Probouzíme se?

V současnosti se nacházíme v období výrazných změn. Společnost na nás klade velké požadavky, snažíme se, aby z nás „něco bylo“. V našich očích se rodíme jako nehotoví a nedokonalí. Každý den bojujeme o své místo pod sluncem.

 

Mnoho z nás se však probouzí z děsivého snu dnešní doby.

 

Touží se osvobodit z těsných pout zarytého mindsetu a vnímá volání po skutečném sebepoznání. Rozvojové techniky mnohdy přesahují hranice naší vlastní kultury. Často se toužíme propojit se staršími vrstvami svého vědomí, napravit chyby svých předků a najít své životní poslání. Znovu se učíme citlivosti pro vnímání hlasu svého srdce a intuice.

 

Dnes máme otevřené dveře poznání více než kdy dříve.

 

Z mnoha příkladů „hledání sebe“ můžu uvést dnes různé, stále oblíbenější cesty do nitra:

 

 • Amazonská pralesní medicína Ayahuasca
 • Indiánské Rapé
 • Psychotropní žába Bufo Alvarius
 • Indická jóga
 • Čínský čchi-kung nebo tai-čchi
 • Buddhistická meditace
 • Orientální techniky tantry

a další…

 

V posledních letech jakoby se protrhl pytel s meditačními technikami a knihami o ezoterice.

 

 • Mnohem častěji se setkáváme s ženskými a mužskými kruhy
 • Znovuobjevujeme své kulturní kořeny a letitou moudrost našich předků
 • Výchova dětí prochází renovací ve více svobodnější a respektující přístupy
 • Zajímá nás příčina našeho onemocnění a hledáme přírodní cesty k uzdravení
 • Vracíme se k přirozeným porodům a ženské cykličnosti

 

Současnému Evropanovi je umožněno postoupit hlouběji do svého vědomí k původnímu božskému zdroji do stavu nerozdělené jednoty, do stavu Tao.

 

Myslím, že jsme připraveni.

 

Ti z nás, kteří vnímají volání po změně mají budoucnost společnosti ve svých rukách.

 

Věřím ve fungování lavinového efektu:

 

Čím více nás bude, tím rychlejší probuzení a zájem budou mít i ostatní.

 

Jste připraveni?

 

Vydejte se se mnou na Cestu do vědomí – Do místa hluboko uvnitř vás, odkud můžete zásadně měnit váš stávající život.

Cesta do vědomí jako návrat k sobě

Cesta do vědomí je inspirována většinou z výše vyjmenovaných technik a přivedla mě k přesvědčení, že můžu také přispět k ozdravnému procesu. S mými klienty v masážích nacházíme hluboký životní smysl, vlastní jedinečnou esenci a božský základ nás samých. 

 

Vycházím z praxe tantrických masáží, jejichž zaměření jsem přizpůsobila tomu, co podle mě v dnešní době nejvíce chybí:

jemnost, citlivost, blízkost, láskyplná péče a hluboké porozumění.

 

Skrze léčivý dotek se zaměřuji především na léčení srdce, u čehož mi pomáhá také působení energií Reiki. Často spontánně dochází k pochopení a zahojení bolestivé minulosti.

 

Otevřením srdce sami k sobě i k druhým přistupujeme pravdivě, autenticky, bytostně a celistvě. Vytváříme v sobě prostor, v němž můžeme svobodně růst a tvořit. Následujeme zřetelně mluvící hlas svého srdce a posilujeme vlastní intuici. Dokážeme rozlišit, co je pro nás skutečně důležité – co si opravdu přejeme sami za sebe a kdy za nás chtějí rozhodovat společenské ideály.

 

Cesta do vědomí je hlubinná rituální masáž, která využívá všestranně prospěšných změněných stavů vědomí navozených atmosférou, hlasem, dotekem, dechem, hudbou a dalšími posvátnými technikami, přizpůsobené vašemu individuálního záměru. Ten si ještě před samotnou masáží definujeme společně přes krátký videohovor.

Všichni toužíme po lásce druhého člověka.
Přesto většina z nás nedostává tolik péče, kterou tolik potřebuje..

Z pohádek jsme už vyrostli. Právě v nich je ale obsažena ta největší moudrost, nejdůležitější esence veškerého bytí. Pamatujete si na slova „láska přemůže všechno neštěstí?“ Zakleté princezny se polibkem náhle budí ze spánku, zlo ztrácí svou moc a vzápětí se zcela rozplyne.

 

Zkuste si přehodit klišé:

Bůh je láska“ na „Láska je Bůh„.

Není to velký rozdíl? Přichází velká úleva.

 

Žijeme ve světě, kde číhá spousta bolesti, nespravedlnosti a násilí. Zavíráme svá srdce v domnění, že se uchráníme před zlem. Odpojujeme se. Spolu s odpojením však přicházíme také o hlavní výživu naší duše. Jednoho dne při pohledu do zrcadla zjistíme, že vlastně nevíme, kdo jsme. Jsme si cizí – sami sobě i navzájem. Vyprahlí po lásce. Nic nemá smysl.

 

Řeknu vám ale tajemství – spojení s tím největším blahem, radostí a láskou můžeme kdykoliv téměř lusknutím prstu znovu obnovit. Nám všem je přirozené, my všichni to umíme. Někteří z nás už možná zapomněli.

 

Uvědoměním si tohoto spojení však náhle rozpustíme i ten největší smutek, tu největší bolest ve vděčnost a úlevu. Nejde to hlavou, jen srdcem. Místo nespravedlnosti a ztráty smyslu života přichází pochopení, bezpečí a naděje. Láska je nejmocnější síla, která je nevyčerpatelná – vždy tu byla a vždy bude. Nemusíme v ní věřit, můžeme jí být – třeba hned teď.

 

Mým posláním je vám tento zážitek „znovunapojení“ zprostředkovat.

Léčení srdce a otevírání lásce – to je nejdůležitější prvek Cesty do vědomí.

 

Prvky, se kterými pracuji

Vycházím především z principů tantrické masáže, ale pro zavádějící představy většiny lidí upřednostňuji pojem „masáž Cesta do vědomí“. Přeji si, abych se i já podílela na osvětlení a očištění jména „tantrická masáž“.

 

Bohužel tantrické salony své služby často propagují na erotických portálech, a tím přispívají k rozšíření mylné domněnky, že tantrická masáž je převlečená erotická masáž, neboli masáž s tzv. happy-endem (nehledě na to, že je to byznys, kde jde o co největší množství klientů a proto se nezřídka kdy přijímají masérky i bez většího zasvěcení). 

 

Nechci tímto obecně shazovat tantrické masáže v salonech celkově. Je spousta (a pevně věřím, že většina) masérek, které přistupují k masáži velice čistě a profesionálně. Sdílím však osobní zkušenost, díky které jsem se postupně vzdala masáží v tantrických salonech já, abych zachovala kvalitu před kvantitou. Jedna z mých velkých hodnot je, že klient dostane potřebnou péči nejen během masáže, ale také před, i po ní.

 

Sama masáž pojímám hluboce terapeuticky a využívám funkčních technik, které podpoří váš záměr, se kterým přicházíte. 

Jak masáž probíhá?

Cesta do vědomí je služba, která je vytvořena na míru přesně pro vaše individuální potřeby a záměr. Ten si společně definujeme na krátkém videohovoru, který proběhne před samotnou masáží. Rovnou také zjistíme, jestli se spolu cítíme dobře. Pokud se domluvíme, vybereme termín pro společné setkání – buď pro samostatnou masáž nebo v rámci dlouhodobější půlroční spolupráce.

 

Masáž je celotělová a může obsahovat léčivou intimní masáž. Na tom se společně předem domluvíme v rámci komunikování osobních hranic.

 

Před samotnou masáží si na místě zrekapitulujeme váš záměr, který jsme předem určili. Dostanete potřebné instrukce k přijímání masáže, abyste si z ní odnesli maximum. Společně si připijeme rituálním kakaem, které podpoří vizualizační schopnosti a samotný proces sebe-uzdravení.

 

Půjdete do sprchy, kterou můžete využít také po masáži. Masáž zahájíme krátkou aromaterapeutickou meditací, která vás příjemně naladí a uvolní. Pokračuji nádherným rituálem s živly, kde vstupujete do role přijímajícího.

 

Během masáže využívám funkční terapeutické a pečující techniky, které směřují k naplnění vašeho záměru.

 

Mohou mezi ně patřit například:

 

 • Působení energií Reiki
 • Aromaterapie
 • BDSM techniky v terapeutickém využití
 • Muzikoterapie, frekvence a hlas (zvonkohry, šamanský buben, tibetská mísa)
 • Intuitivní afirmace
 • Hebké předměty pro větší citlivost (peříčka, kožešinky)
 • Dodání tepla (horké ručníky, lávové kameny)
  a další…

Po masáži následuje sdílení, pokud máte potřebu se o své zážitky podělit. Ve zbytku dne doporučuji odpočinkový režim a čas pro sebe. Je vhodné jít na procházku a během dalších dní si zapisovat uvědomění, sny a prožitky, které k vám můžou přicházet.

 

Zhruba za týden od našeho setkání si znovu zavoláme, abychom zrekapitulovali naše setkání a domluvili se na případném pokračování. Jsem vám ráda k dispozici, kdybyste potřebovali podpořit při návazných procesech, které se můžou spustit.

masáž
Rezonuje s vámi myšlenka Cesty do vědomí?
Podívejte se na nabídku a zažijte masáž na vlastní kůži.. 🙂

Možná máte otázky..

Cesta do vědomí je služba, která je vytvořena na míru přesně pro vaše individuální potřeby a záměr. Ten si společně definujeme na krátkém videohovoru, který proběhne před samotnou masáží. Rovnou také zjistíme, jestli se spolu cítíme dobře. Pokud se domluvíme, vybereme termín pro společné setkání – buď pro samostatnou masáž nebo v rámci dlouhodobější půlroční spolupráce.

 

Masáž je celotělová a může obsahovat léčivou intimní masáž. Na tom se společně předem domluvíme v rámci komunikování osobních hranic.

 

Před samotnou masáží si na místě zrekapitulujeme váš záměr, který jsme předem určili. Dostanete potřebné instrukce k přijímání masáže, abyste si z ní odnesli maximum. Společně si připijeme rituálním kakaem, které podpoří vizualizační schopnosti a samotný proces sebe-uzdravení.

 

Půjdete do sprchy, kterou můžete využít také po masáži. Masáž zahájíme krátkou aromaterapeutickou meditací, která vás příjemně naladí a uvolní. Pokračuji rituálem s živly, kde vstupujete do role přijímajícího.

 

Během masáže využívám funkční terapeutické a pečující techniky, které směřují k naplnění vašeho záměru.

 

Mohou mezi ně patřit například:

 

 • Působení energií reiki
 • Aromaterapie
 • BDSM techniky v terapeutickém využití
 • Muzikoterapie, frekvence a zpěv (zvonkohry, šamanský buben, tibetská mísa)
 • Intuitivní afirmace
 • Hebké předměty pro větší citlivost (peříčka, kožešinky)
 • Dodání tepla (horké ručníky, lávové kameny)

a další…

 

Po masáži následuje sdílení, pokud máte potřebu se o své zážitky podělit. Ve zbytku dne doporučuji odpočinkový režim a čas pro sebe. Je vhodné jít na procházku a během dalších dní si zapisovat uvědomění, sny a prožitky, které k vám můžou přicházet.

 

Zhruba za týden od našeho setkání si znovu zavoláme, abychom zrekapitulovali naše setkání a domluvili se na případném pokračování. Jsem vám ráda plně k dispozici, kdybyste potřebovali podpořit při návazných procesech, které se můžou spustit.

Cesta do vědomí je zaměřená na harmonizaci oblastí, které ve vašem životě nejsou v rovnováze.

 

Nemusíte procházet transformací do morku kostí, pokud na svých tématech průběžně pracujete a nějakou dobu se svému rozvoji již věnujete. 🙂

 

Rozhodně se ale budete cítit jako znovuzrození, což vás může otevřít novým příležitostem, na které možná v životě čekáte. Rozproudíme flow a dostanete se do hluboké relaxace a vnitřního míru, odkud je vše zřetelnější.

 

Dopřejte si tedy masáž Cestu do vědomí i v případě, že se chcete více propojit se svým srdcem, intuicí, věnovat si péči a nezaměnitelnou zkušenost, ze které pro sebe vytěžíte maximum.

Vybíráte si exkluzivní službu s individuálním přístupem. Cena je vyrovnaná tomu, jaký servis a péči ode mě dostanete. Je však tříbícím filtrem pro ty, pro které je nejdůležitějším parametrem. Věřím tomu, že pokud pro sebe vidíte v masáži její skutečnou hodnotu, rádi si z ní uděláte prioritu, i když nejste rentiéři.. 🙂

 

Cestu do vědomí můžete absolvovat buď jako samostatné 3-hodinové setkání nebo se rozhodnete pro zvýhodněnou půlroční spolupráci v několika variantách, které mám podrobněji rozepsané ve své nabídce.

 

Nicméně i když jsem zvolila název „masáž“, nejedná se o předraženou službu uvolnění zad. Taková setkání nezažíváte každý den. Je to pozvánka k trvalé životní změně, k prožívání větší radosti a naplnění ve vašem životě.

Masáž proběhne v příjemném prostředí naší masérny, kterou najdete na adrese:

 

Do Lipan 640/21, Praha 10, Kolovraty, 103 00

 

Terapeutická sezení a psychosomatické konzultace probíhají přes videohovor online (Google Meet).

 

Autem:

Můžete zaparkovat pár kroků od našeho domu, hned při vjezdu do Kolovrat ze směru od Lipan. Po levé straně je vstup na polní cestu a místo, kde lze nechat auto.

 

Před domem je zastávka autobusu, a proto je přímo před ním zákaz zastavení.

 

Autobusem (linka 226 – zastávka Do Lipan):

Zastávka je přímo u našeho domu, jede od metra C – Háje.

 

Vlakem (zastávka Praha-Kolovraty):

Vlak jede 23 minut přímo z Hlavního nádraží, poté následuje asi 12 minut vycházkové chůze od dveří vlaku ke dveřím domu.

 

Čas našeho setkání můžeme předem přizpůsobit vašemu MHD spoji.

Postupně spolu sestoupíme z úrovně mysli do jemnějších, hlubších úrovní – do úrovně srdce, duše a ducha. Do absolutního uvolnění skrze fyzické tělo a neustále běžící mysl. To však zabere nějaký čas.

 

Když jdete na relaxační masáž zad, obvykle si volíte 60 nebo 90 minut.

 

Nebojte se, že by pro vás masáž byla dlouhá nebo jste se nudili.. 🙂 Je to tak akorát.

 

Pokud vás Cesta do vědomí zaujala, ale nenašli jste odpověď na vaši otázku, ráda se s vámi spojím prostřednictvím krátkého videohovoru.

 

Rezervovat si ho můžete zde >>

 

Ozvěte se také v případě, že váháte nad návštěvou a nevíte, zda je masáž vhodná přesně pro vás. I kdybychom se spolu nakonec nedomluvili, budete mít alespoň zcela jasno.

 

Za tento hovor si nic neúčtuji, nicméně předpokládám váš zájem o moje služby.

Ano. Můžete buď uhradit cenu za celou masáž a nebo její podíl, který si sami zvolíte. Platnost poukazu je 1 rok od data vypsání. Obdržíte ho v elektronické podobě s unikátním kódem, který obdarovaný sdělí při videohovoru před masáží. Ráda napíšu také věnování. Doporučuji poukaz vytisknout a zalaminovat v nejbližší knihovně / infocentru a darovat v hezké obálce.. 🙂

 

Pro dárkový poukaz mě kontaktujte na emailu masaze@shantalam.cz

Od životní změny vás dělí jen vaše rozhodnutí...

Po kliknutí na tlačítko budete přesměrování na stránku rezervačního systému, kde si vyberete datum a čas společného hovoru.

Kdo vás provede?

IMG_7765

„Těší mě, jsem Petra Švancarová, průvodkyně Cestou do vašeho vědomí.


Už jako dítě jsem byla mezi ostatními holčičkami snadno rozlišitelná. Zatímco ostatní si hrály na princezny a maminky, já jsem nejraději chodila po zahradě a „vařila“ kouzelné lektvary z bylin. Z dnešního pohledu bych řekla, že mé přání stát se čarodějkou, se určitě splnilo.. 🙂


A tak jsem dnes tady s nabídkou osobní transformace. Plně využívám svůj dar tvořit láskyplný prostor, který ve vás aktivuje váš skrytý potenciál i samoléčebné schopnosti.“

Recenze mých klientů

„Úžasné, hluboké, harmonizující, léčivé! Při masáži s Petrou jsem se cítil od samého začátku v bezpečí, vítaný, přijímaný a během masáže v hlubokém spojení. Profesionální, laskavý přistup od bookingu až po odchod. Opravdu krásný zážitek, děkuji!“

Martin

„Petra - je úplné sluníčko na zemi. Její energie je cítit během obřadu v každém milimetru těla. Po pár minutách obřadu jsem se cítil, jako bychom se znali dokonale už dlouhá léta. Její profesionální a přirozené pojetí mi dalo nový rozměr vnímání.“

Jakub

„Pořád myslím na naši masáž, bylo to naprosto úžasný a nemůžu na to zapomenout. A děkuji ti za to! :)“

Martina

„Masáž od Péti je opravdová. To co dělá je ze srdce a opravdu dává maximum, které je cítit z každého doteku. Příjemná atmosféra a duchovní výše Péti sama o sobě vyvolává pocit uvolnění a důvěry. Díky tomu je mnohem snažší se při masáži otevřít všemu co nabízí a rozšířit možnosti prožitků.

Šárka

„Petra je velmi příjemný člověk, kterého jsem velice rád mohl potkat ve svém životě a velice si toho vážím!

V nové masérně u Petry jsem cítil velikou pozitivní atmosféru, která probíhala i pří celém obřadu.

Její profesionální přístup je pro mě ohromující, skvěle mě prováděla celým obřadem a za to ji velice moc děkuji 🙂 je to sluníčko mezi lidskými bytosti!“

Igor

„Nemohl jsem přehlédnout, že od včera po bytě skoro tančím.“

Mirek